Повернутися до звичайного режиму

Звіт керівника Манченківського дошкільного навчального закладу

(дитячий садок) Манченківської селищної ради Харківського району Харківської області за 2016/2017 навчальний рік

Шановні присутні до вашої уваги представлено звіт керівника за 2016/2017 н.р.

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Дошкільний заклад знаходиться в пристосованому приміщенні, розрахованому на 40 місць, працює за 10.5 годинним режимом роботи, що відповідає запитам і побажанням батьків. Мова навчання українська. Кількість груп – 2 дошкільні. В поточному навчальному році виховувалось 57 дітей .

Протягом 2016/2017 навчального року дошкільний навчальний заклад працював за Базовим компонентом дошкільної освіти /нова редакція/, освітньою програмою навчання і виховання дітей від двох до семи років «Дитина» а також, відповідно до власного Статуту та річного плану роботи затвердженого завідувачем дошкільного навчального закладу та погоджений з начальником відділу освіти Харківської районної державної адміністрації Бабельчук О.І.

Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів. Групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище.

У порівнянні з минулими роками кількість дітей по мережі не змінювалася.

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 4 педпрацівників: 1 завідувач, 1 керівник гуртка, 2 вихователі. З вищою освітою – 2 педагоги, з середньо-спеціальною – 1 педагог, 1 педагог навчається на 1 курсі ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2015/2016 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу не змінився.

Вихователь Таратута С.О. пройшла курси підвищення кваліфікації.

За звітний період організовувалась допомога молодим спеціалістам Таратуті С.О. та Щетініній В.Ю. з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній

процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

У 2016/2017 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила тематичним контролем стан роботи з патріотичного виховання в усіх групах, організація роботи з мовленнєвого розвитку дітей молодшого дошкільного віку та стан роботи з фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку.

Протягом звітного періоду в ДНЗ було проведено 3 педради та 2 семінари. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Із залученням батьків проведено конкурс родинних газет «Я все люблю в своїм краю» (січень 2016 року). Проведено виставки дитячих робіт «Тихо осінь ходить гаєм» (жовтень 2016), «Різдвяна зірка» (січень 2017); «Мама – сонечко в сім’ї – ми промінчики твої» (березень 2017); «Наша безпека» (квітень 2017).

МЕТОДИЧНА РОБОТА

ДНЗ працював над проблемною темою «Патріотичне виховання дітей засобами ознайомлення дошкільнят з культурою, побутом і звичаями рідного краю». Тому, діяльність закладу була направлена на реалізацію основних завдань:

1. Розширити та уточнити знання з основних напрямків патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

2. Сприяти оволодінню педагогами основними засобами цілеспрямованого впливу на формування особистості дошкільників.

3. Формувати ціннісне ставлення дошкільнят до культурної спадщини українського народу, його історичного минулого, мови, традицій.

4. Забезпечити організацію життєдіяльності дітей в ДНЗ через різні форми роботи з дітьми дошкільного віку відповідно до чинних нормативних документів та реалізацію освітніх ліній нової редакції БКДО

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.

Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами відбувалося шляхом проведення семінарів, консультацій, проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо. Продовжує працювати сайт дошкільного навчального закладу (http://manchenky-dnz.kh.sch.in.ua ), постійно оновлюється інформація. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

Достатньо уваги приділялося наступності у роботі зі школою.

Робота проводилась згідно спільного плану ДНЗ та Манченківської ЗОШ I-III ступенів. Вчителі часті гості на наших святах та батьківських зборах. Проводяться

спільні свята - Новорічне, Свято мами. Було проводено різні форми роботи з педколективами ЗОШ, ДНЗ, дітьми та батьками, такі, як:

· виступи вчителів на зборах батьків в ДНЗ щодо підготовки дітей до школи;

· екскурсії до шкільного музею;

· взаємовідвідування уроків та занять педагогами;

· у старшій дошкільній групі № 2 оформлено куточок «Незабаром до школи»

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи дошкільного навчального закладу, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом, до складу якої входять педагогічні працівники.

Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Охоплення дошкільною освітою дітей 5- ти річок складає 100%, Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі.

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

здійснюється відповідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227) із змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26 лютого 2013 року №202/165, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 березня 2013 року за №440/22972. Сучасна нормативно-правова база в повній мірі забезпечує механізми організації раціонального харчування в дошкільних навчальних закладах відповідно до вікових норм, контролю за його якістю, встановлення батьківської плати за харчування дітей.

Укладено договір з ФОП Чубенко Сергій Сергійович, ФОП Олефір Андрій Вікторович, ТОВ «Фудснаб», Хлібзавод «Новобаварський», які завозять продукти харчування 1 раз на тиждень спеціальним транспортом. Продукти закупляються згідно до заявок та сертифікатів якості. Завідувач господарством, медична сестра та завідувач закладом слідкують за термінами зберігання та якістю продуктів. Картотека страв відповідає вимогам дитячого харчування. Добові проби зберігаються в холодильнику до наступного приготування їжі.

В закладі затверджений 3-х разовий режим харчування (сніданок, обід, вечеря). Харчування здійснюється згідно з двотижневим меню (на зиму-весну, літо-осінь); щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складаються меню-розклади відповідно до затверджених норм харчування; кожного дня за 30 хв. до роздачі їжі оцінюється якість її приготування, кухар відбирає добові проби в чистий посуд з кришкою. Проби зберігаються протягом доби в холодильнику до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня і є показником якості роботи кухаря.

За 2016-2017 навчальний рік середній показник виконання норм харчування склав 78%, а середня вартість харчування на одну дитину – 31 грн 05коп.

Питання організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі знаходиться на постійному контролі з боку завідувача, розглядається на нарадах закладу, виробничих нарадах, батьківських зборах. В групах і на харчоблоках вивішують меню та графік видачі їжі за віковими групами.

Харчоблок відповідає санітарно – гігієнічним вимогам, забезпечені миючими та дезинфікуючими засобами, протічною гарячою водою, посудом. Персонал харчоблоку має санодяг (халати, фартухи), які міняються по мірі забруднення.

Питний режим в дитячому закладі не порушується. Наявні набори посуду, кип’ячена вода.

На жаль, виконання натуральних норм харчування не можливе через здорожчання продуктів харчування та обмеження фінансування. Недовиконується споживання сиру кисломолочного, риби, сметани, молока, тощо на 2% - 10 %.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2016 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Протягом року сім'ям надавались консультації. Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування. За звітний період заклад відвідувало 5 дітей з чотирьох багатодітних сімей.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Медичне обслуговування у дошкільному закладі здійснюється старшою медичною сестрою Єслямгалієвою Н.Л. В дошкільному закладі проводилась робота щодо організації та проведення загартовуючих заходів, профілактичних комплексів. Проводилась просвітницька робота серед батьків. В кожній віковій групі в наявності листи здоров’я, папки-пересувки, де розміщені консультативні матеріали з різної тематики, агітаційні матеріали з охорони життя і здоров’я дошкільників, де висвітлюються відповідна тема. Наявність старшої медсестри в ДНЗ вплинула на контроль за проведенням ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, рухливих ігор, дотримання рухової активності протягом дня та режиму в кожній віковій групі та режиму провітрюванн .

Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота, зокрема це:

1.Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.Систематичне щеплення дітей.

3.Дотримання вимог санітарії.

4.Здійснення загартування вихованців.

5.Організація фізичного виховання.

6.Чітке дотримання режиму дня.

7.Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок позабюджетних коштів.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Особливій увазі було приділено створення безпечного середовища навколо дітей. За 2016/2017 навчальний рік за кошти батьків було покращено матеріальну базу :

- іграшки для дітей,

- куточки народознавства,

- шафа для взуття,

- куточок природи,

- канцелярські товари,

- миючі та чистячі засоби,

- озеленено територію ДНЗ

Виходячи з аналізу освітньої та методичної роботи за 2016/2017 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, трудовому колективу дошкільного навчального закладу продовжувати працювати над темою: «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дошкільника».

Протягом 2016/2017 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Рада закладу вела активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) .

Завідувач ДНЗ Н.М.Міхно

Кiлькiсть переглядiв: 195